Servicii în domeniul instalaţiilor, care cuprind:

  • elaborarea proiectelor tehnice pentru instalații încălzire centrală
  • amenajarea şi întreţinerea reţelelor de apă, gaz, canalizare şi apă fluvială,
  • întreţinerea sistemelor de încălzire centrală,
  • întreţinerea sistemelor de climatizare

Servicii în domeniul instalaţiilor electrice, care cuprind:

  • proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune,
  • proiectarea și execuția sisteme antiefracție, sisteme de control acces și sisteme supraveghere de video
  • întreţinerea instalaţiilor electrice de joasă tensiune, sistemului de iluminat interior, prizelor, paratrăznetelor

Pentru punerea în practică a filozofiei noastre, utilizăm utilaje moderne, produse şi materiale de calitate superioară, dispunem de personal calificat, şefi de echipă competenţi, un management performant, şi nu în ultimul rând avem experienţa de peste 27 ani  în domeniu.

În filozofia noastră clientul este cel mai important element al organizaţiei.

În vederea satisfacerii depline a cerinţelor clienţilor şi asigurării calităţii constante a serviciilor prestate, am implementat sistemul integrat de management al calităţii conform ISO 9001:2008, management de mediu conform ISO 14001:2005 şi management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 pentru care am obţinut certificatele de la  SRAC.

În speranţa punerii bazelor unui solid parteneriat vă salutăm cu respect!