Servicii complete sănătate şi securitate în muncă, care cuprind

  • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă,
  • elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie,
  • audit extern pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, cu întocmirea unui raport scris,
  • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă,
  • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite,
  • asistenţă tehnică de specialitate şi instructaje periodice pe linia situaţiilor de urgenţă

În formarea prețurilor avem în vedere permanent accesibilitatea acestora și nu în ultimul rând asigurarea unui raport preț-calitate la nivelul ateptărilor clienților.

Pentru punerea în practică a filozofiei noastre, utilizăm utilaje moderne, produse şi materiale de calitate superioară, dispunem de personal calificat, şefi de echipă competenţi, un management performant, şi nu în ultimul rând avem experienţa de peste 27 ani  în domeniu.

În filozofia noastră clientul este cel mai important element al organizaţiei.

În vederea satisfacerii depline a cerinţelor clienţilor şi asigurării calităţii constante a serviciilor prestate, am implementat sistemul integrat de management al calităţii conform ISO 9001:2008, management de mediu conform ISO 14001:2005 şi management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 pentru care am obţinut certificatele de la  SRAC.

În speranţa punerii bazelor unui solid parteneriat vă salutăm cu respect!