Servicii complete de securitate la incendiu

Servicii complete de securitate la incendiu

 • întocmirea documentaţiilor de securitate la incendiu în vederea avizării/autorizării,
 • elaborarea actelor necesare organizării privind securitatea la incendiu (planuri de evacuare, instrucţiuni specifice, planuri tematice),
 • elaborarea şi susţinerea în faţa organelor competente a planurilor de intervenţie,
 • identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu,
 • lucrări de proiectare, executare şi verificare periodică la sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,
 • lucrări de proiectare, executare şi verificare periodică la instalaţiile de stins incendii (hidranţi interiori/exteriori, instalaţie şprinklere),
 • lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii la prizele de pământ, paratrăznete,
 • asistenţă tehnică de specialitate şi instructaje periodice pe linia situaţiilor de urgenţă
 • lucrări de ignifugare a materialului lemnos,
 • verificarea şi repararea mijloacelor de primă intervenţie,

Firma noastră intermediază spre comercializare diferite autospeciale de stins incendii, module de descarcerare și alte echipamente în domeniul situațiilor de urgență, fiind în parteneriat cu o societate de specialitate din Germania.Autospecialele aduse în țară sunt recondiționate, și acordăm 2 ani ca perioadă de garanție și 10 ani pentru furnizarea pieselor de schimb, respectiv service post-garanție.

Comercializarea echipamentelor, materialelor, mijloacelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a incendiilor:

 • Costum de interventie NOMEX (import Germania)
 • Cască de protecție cu vizor și lampă (import Germania, SUA)
 • Mănuși de protecție pt. pompieri NOMEX (import Germania)
 • Cizme interventie pompieri (import Germania)
 • Bocanci de interventie (import Germania)
 • Masca contra gaze completă
 • Furtun tip C, 16 bar, 20 m import din Germania
 • Furtun tip B, 16 bar, 20 m import din Germania
 • Hidrant portabil
 • Hidrant suprateran
 • Hidrant subteran
 • Stingator cu praf presurizat permanent P1, P3, P6, P50
 • Stingator cu dioxid de carbon G2, G5
 • Stingator cu spuma mecanica SM6, SM50
 • Țeavă de refulare

În formarea prețurilor avem în vedere permanent accesibilitatea acestora și nu în ultimul rând asigurarea unui raport preț-calitate la nivelul ateptărilor clienților.

Pentru punerea în practică a filozofiei noastre, utilizăm utilaje moderne, produse şi materiale de calitate superioară, dispunem de personal calificat, şefi de echipă competenţi, un management performant, şi nu în ultimul rând avem experienţa de peste 27 ani  în domeniu.

În filozofia noastră clientul este cel mai important element al organizaţiei.

În vederea satisfacerii depline a cerinţelor clienţilor şi asigurării calităţii constante a serviciilor prestate, am implementat sistemul integrat de management al calităţii conform ISO 9001:2008, management de mediu conform ISO 14001:2005 şi management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 pentru care am obţinut certificatele de la  SRAC.

În speranţa punerii bazelor unui solid parteneriat vă salutăm cu respect!

Șef compartiment PSI
György Szabolcs,
e-mail: szabolcs@vikingserv.ro