Lucrări de excavații:

 • decopertări strat vegetal
 • fundaţii de construcţii (blocuri, case, hale industriale)
 • infrastructuri de drumuri
 • şanţuri pentru utilităţi sau canalizări

Lucrări de terasamente:

 • Lucrări de pregătire a terenului in vederea realizării de construcții, urbanizări, realizarea infrastructurii de drumuri
 • nivelare, compactare
 • umplutură cu pământ nevegetal
 • aşternere materiale de construcţii pentru stabilizare (piatră spartă, balast, nisip etc)

Demolări:

 • demolări de diverse structuri, civile sau industriale, indiferent de inălțime și materiale componente, cu evacuarea molozului și a materialelor rezultate

Transporturi:

 • pământ din excavatii
 • materiale de construcţii (nisip, margaritar, pietriș, piatră, refuz de ciur, balast etc.)
 • materiale rezultate din demolări

Pentru punerea în practică a filozofiei noastre, utilizăm utilaje moderne, produse şi materiale de calitate superioară, dispunem de personal calificat, şefi de echipă competenţi, un management performant, şi nu în ultimul rând avem experienţa de peste 27 ani  în domeniu.

În filozofia noastră clientul este cel mai important element al organizaţiei.

În vederea satisfacerii depline a cerinţelor clienţilor şi asigurării calităţii constante a serviciilor prestate, am implementat sistemul integrat de management al calităţii conform ISO 9001:2008, management de mediu conform ISO 14001:2005 şi management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 pentru care am obţinut certificatele de la  SRAC.

În speranţa punerii bazelor unui solid parteneriat vă salutăm cu respect!